Λαογραφικό Μουσείο Μεγάλου Χωριού

Ένα πρότυπο Μουσείο που μέσα από τα πλούσια εκθέματά του, αναβιώνει το παρελθόν, και αναδεικνύει την ιστορική συνέχεια και εξέλιξη της περιοχής.