Λαογραφικό Μουσείο Γρανίτσας

granitsaΑξίζει να δει κανείς εδώ, το Λαογραφικό Μουσείο. Στη μια αίθουσα εκτίθενται διάφορα αντικείμενα λαϊκής τέχνης, υφαντά, ξυλόγλυπτα, αγροτικά και κτηνοτροφικά εργαλεία, αργαλειός, τοπικές φορεσιές και όπλα του ’21. Σε άλλη αίθουσα εκτίθενται προσωπογραφίες και προσωπικά αντικείμενα των Ζαχαρία Παπαντωνίουκαι Στέφανου Γρανίτσα, πίνακες των σπουδαίων ντόπιων λαϊκών ζωγράφων Χρήστου Καγκαρά καιΛευτέρη Θεοδώρου (που λειτουργεί και προσωπικό μουσείο). Σε τρίτη αίθουσα, η προσωπική βιβλιοθήκη του Ζαχαρία Παπαντωνίου.